Gå till huvudinnehåll

Utskriftsinställningar: Datum och tid

Här ställer man in hur datum och tid ska visas.

Använd systemets inställningar Aktivera detta alternativ för att använda operativsystemets (till exempel Windows) format för datum och tid.
Nuvarande inställning Visar det tids- och datumformat som gäller för närvarande.
Datum Här kan datumformatet ställas in. Välj format i listrutan.
Datumavgränsare Välj vilket tecken som ska användas som datumavgränsare.
Tid I gruppen Tid kan tidsformatet ställas in.
24h
Markera denna kryssruta för att visa tid i 24-timmarsformat.
12h
Markera denna kryssruta för att visa tid i 12-timmarsformat.
Tidsavgränsare
Välj vilket tecken som ska användas som tidsavgränsare.
Visa sekunder
Markera denna kryssruta för att visa sekunder i tidsformatet.