Gå till huvudinnehåll

Skriv ut: Sidhuvud/sidfot

PÅ DEN HÄR SIDAN

Skriv ut: Sidhuvud/sidfot

På sidan Sidhuvud/sidfot kan du göra inställningar för sidhuvud och sidfot. Ytterligare utskriftsinställningar kan göras på de andra flikarna.

Knapparna nedan kan användas för att föra in kontrollkoder för specifik systeminformation i något av textfönstren. Du kan också skriva in kontrollkoder direkt:

Sida Klicka på den här knappen eller skriv in koden &[Page] för att infoga sidnummer.
Sidor Klicka på den här knappen eller skriv in koden &[Pages] för att infoga totalt antal sidnummer. Om det här alternativet används för rapporter med upprepad utskrift kan det uppstå långa fördröjningar innan utskriften kan börja. Du får därför en varning när detta inträffar.
Datum Klicka på den här knappen eller skriv in koden &[Date] för att infoga aktuellt datum. Datumformat ställs in i dialogen Datum & Tid.
Tid Klicka på den här knappen eller skriv in koden &[Time] för att infoga aktuell tid. Tidsformat ställs in i dialogen Datum & Tid.
Fil Klicka på den här knappen eller skriv in koden &[File] för att infoga filnamnet.
Ark Klicka på den här knappen eller skriv in koden &[Sheet] för att infoga namnet på arket. Detta alternativ är inte tillgängligt vid rapportutskrifter.
Titel Klicka på den här knappen eller skriv in koden &[Title] för att infoga namnet på det utskrivna objektet. Detta alternativ är inte tillgängligt vid rapportutskrifter.
Bild Klicka på den här knappen för att importera en bild från dialogen Välj bild. Bilden skrivs ut som grafik i sidhuvudet eller sidfoten. Det går också att skriva in koden &[Picture=filename] där filename är fullständigt filnamn och sökväg till bildfilen.
Rapport När man klickar på denna knapp eller anger koden &[Report] skrivs rapportens rubrik ut. Detta alternativ är endast tillgängligt vid rapportutskrifter.

I områdena Sidhuvud och Sidfot kan du göra inställningarna ovan i tre rutor: Vänster, Centrerat och Höger. Klicka i önskad ruta för att placera markören där och klicka sedan på en knapp eller skriv in koden.

Följande alternativ finns dessutom:

Teckensnitt Denna knapp öppnar dialogen Teckensnitt.
Datum & Tid Denna knapp öppnar dialogen Datum & Tid.
Standard Klicka på den här knappen för att återställa standardinställningarna för sidhuvud och sidfot.
Spara inställningar Klicka på den här knappen för att spara dina inställningar för sidhuvud och sidfot samtidigt som du fortsätter med andra inställningar i dialogen.
Granska Öppnar ett fönster med en detaljerad förhandsvisning av det aktuella objektet som ska skrivas ut.
Skriv ut Klicka på den här knappen för att utföra utskriften och stänga dialogen.

See also