Gå till huvudinnehåll

Navigeringsverktygsfält

Navigeringsverktygsfältet i QlikView innehåller knappar för de funktioner som vanligen behövs när man analyserar data i QlikView. För att visa detta verktygsfält väljer du Navigering under Verktygsfält i Visa-menyn. Texten nedan handlar om det ursprungliga verktygsfältet Navigeringsverktygsfält.

Rensa När man klickar på denna knapp tillämpas starturvalet i ett QlikView-dokument. Detta urval kan konfigureras, se Ange raderingsläge nedan. Listrutan erbjuder följande alternativ.
Rensa
Starturvalet i ett QlikView-dokument. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+Skift+D.
Radera allt
Raderar alla val förutom de låsta.
Lås upp och radera alla
Låser upp och raderar alla val.
Radera specifikt läge
Raderar val för ett specifikt läge.
Gör till raderingsläge
Gör aktuellt urval till Raderingsläge.
Återställ raderingsläge
Återställer tillståndet för Radera till inga urval.
Bakåt Återgår till föregående logiska (urvals-) tillstånd. Gäller val av värde och alla kommandon i menyn Redigera-menyn förutom Kopiera och Kopieringsläge. QlikView sparar en lista över de senaste 100 layoutändringarna. Varje Bakåt-kommando flyttar ytterligare ett steg bakåt i listan.
Framåt Återgår till det logiska tillståndet före ett Bakåt-kommando. Man kan växla mellan alternativen med hjälp av kommandona Bakåt och Framåt.
Låsa (val) Låser alla aktuella val av värden i hela dokumentet.
Lås upp (val) Låser upp alla aktuella val av värden i hela dokumentet.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view