Gå till huvudinnehåll

Flytta val

Tangentbordet kan användas för att flytta det aktuella valet i en aktiv listbox eller ett öppet fält i en multibox.

Flyttar aktuella val ett steg nedåt i listboxen. När det sista värdet uppnås, går valet tillbaka till det första värdet. Om inte något val har gjorts, bläddrar listboxen nedåt en cell i taget.
Flyttar aktuella val ett steg uppåt i listboxen. När det första värdet uppnås, går valet tillbaka till det sista värdet. Om inte något val har gjorts, bläddrar listboxen uppåt en cell i taget.
Page Up Flyttar aktuella val en intervall motsvarande avståndet mellan de två yttersta valen, uppåt i listboxen. När det första värdet uppnås, går valet tillbaka till den sista uppsättningen värden. Om inte något val har gjorts, bläddrar listboxen uppåt en sida i taget.
Page Down Flyttar aktuella val en intervall motsvarande avståndet mellan de två yttersta valen, nedåt i listboxen. När den sista uppsättningen värden i listan uppnås, går valet tillbaka till den första. Om inte något val har gjorts, bläddrar listboxen nedåt en sida i taget.

Example:  

I listboxen nedan, där E och F är valda, ger de olika tangenterna följande resultat:

F och G blir valda.
D och E blir valda.
Page Up C och D blir valda.
Page Down G och H blir valda.