Gå till huvudinnehåll

Arbeta med korstabeller

PÅ DEN HÄR SIDAN

Arbeta med korstabeller

En korstabell är en vanlig tabelltyp, som består av en datamatris mellan två ortogonala listor av rubrikdata. Den kan se ut som tabellen nedan.

Example 1:  

Year Jan Feb Mar Apr May Jun
2008 45 65 78 12 78 22
2009 11 23 22 22 45 85
2010 65 56 22 79 12 56
2011 45 24 32 78 55 15
2012 45 56 35 78 68 82

Om denna tabell läses in i QlikView på vanligt sätt, blir resultatet ett fält för Year och ett fält för varje månad. Detta är oftast inte det resultat man vill ha. Vanligtvis föredrar man att det genereras tre fält, ett för varje rubrikkategori (Year och Month) och ett för värdena i matrisen.

För att åstadkomma detta kan du låta prefixet crosstable föregå LOAD- eller SELECT-satsen. Exempel:

crosstable (Month, Sales) LOAD * from ex1.xlsx;

Detta leder till följande resultat i QlikView:

Korstabellen föregås ofta av ett antal kvalificerande kolumner, som är enkla att tolka. I det här fallet finns det en kvalificerande kolumn, Year:

Example 2:  

Salesman Year Jan Feb Mar Apr May Jun
A 2008 45 65 78 12 78 22
A 2009 11 23 22 22 45 85
A 2010 65 56 22 79 12 56
A 2011 45 24 32 78 55 15
A 2012 45 56 35 78 68 82
B 2008 57 77 90 24 90 34
B 2009 23 35 34 34 57 97
B 2010 77 68 34 91 24 68
B 2011 57 36 44 90 67 27
B 2012 57 68 47 90 80 94

Här föregås matriskolumnerna av två kvalificerande kolumner. Antalet kvalificerande kolumner kan sättas som tredje parameter till crosstable-prefixet på följande sätt:

crosstable (Month, Sales, 2) LOAD * from ex2.xlsx;

Detta leder till följande resultat i QlikView:

See also