Gå till huvudinnehåll

Så här förbereder du Excel-filer för laddning med QlikView

PÅ DEN HÄR SIDAN

Så här förbereder du Excel-filer för laddning med QlikView

Om du vill ladda Microsoft Excel-filer i QlikView, finns det många funktioner du kan använda för att omvandla och rensa data i laddningsskriptet, men det kan vara lämpligare att förbereda källdata direkt i Microsoft Excel-filen. I det här avsnittet finns några tips för att förbereda kalkylbladet för laddning i QlikView med minimal skriptkodning.

Använda kolumnrubriker

Om du använder kolumnrubriker i Excel kommer de automatiskt användas som fältnamn om du väljer Inbäddade fältnamn när du väljer data i QlikView. Det rekommenderas också att du undviker radbrytningar i etiketterna och placerar rubriken på kalkylbladets första rad.

Formatera dina data

Det är lättare att ladda en Excel-fil i QlikView om innehållet har arrangerats som rådata i en tabell. Du ska helst undvika följande:

  • Aggregeringar, som till exempel summor eller antal. Aggregeringar kan definieras och beräknas i QlikView.
  • Dubblettrubriker.
  • Extra information som inte utgör en del av data, t.ex. kommentarer. Bästa sättet är att ha en kolumn för kommentarer, som du lätt kan hoppa över när du laddar filen i QlikView.
  • Datalayout med korstabell. Om du till exempel har en kolumn per månad bör du ändra detta till en kolumn som du döper till Månad och skriva samma data i 12 rader, en rad per månad. Du kan sedan visa den i korstabellformat i QlikView.
  • Mellanrubriker, som till exempel en rad som kallas Avdelning A följd av raderna som tillhör Avdelning A, bör undvikas. Istället kan du skapa en kolumn som kallas endast Avdelning och fylla den med lämpliga avdelningsnamn.
  • Sammanslagna celler. Ange cellvärde i varje cell istället.
  • Tomma celler där värdet impliceras av föregående värde ovanför. Du måste fylla i tomma celler om ett värde ska upprepas, så att alla celler innehåller ett datavärde.

Använda namngivna områden

Om du bara vill läsa en del av ett kalkylblad kan du välja ett område av kolumner och rader och definiera det som ett namngivet område i Excel. QlikView kan ladda data från namngivna områden, likväl som från kalkylblad.

Vanligtvis kan du definiera rådata som ett namngivet område och behålla alla extra kommentarer och teckenförklaringar utanför det namngivna området. Det blir då lättare att ladda data i QlikView.

Ta bort lösenordsskydd

Vi rekommenderar att du tar bort lösenordsskyddet på Excel-filen innan data laddas.