Gå till huvudinnehåll

Inställningar för teckenförklaring

Layouten på diagrammets teckenförklaring regleras av de olika inställningarna i den här dialogen.

Teckenförklaringsformat Här gör man grundinställningarna för teckenförklaringen. Välj mellan olika format.
Bakgrundsfärg Anger vilken färg teckenförklaringens bakgrund ska ha. Färgen kan definieras som enfärgad eller som toning i färgytedialogen som öppnas när man klickar på knappen.
Vertikal justering Anger hur teckenförklaringen ska placeras i förhållande till ritytan när den är inte behöver så mycket vertikalt utrymme.
Teckensnitt Öppnar teckensnittsdialogen där du kan ange teckenförklaringens teckensnitt.
Radavstånd Anger avståndet mellan objekten i teckenförklaringen.
Omvänd ordning Växlar teckenförklaringens ordningsföljd.
Flerradig Ställer in alternativen för teckenförklaringsobjekt med flera rader:
Radbrytning
Infogar radbrytning i texten om teckenförklaringsobjekten är minst två rader.
Cellhöjd (Rader)
Om alternativet Radbrytning är aktiverat anger denna inställning hur många rader som ska användas för varje element.