Gå till huvudinnehåll

Layout-meny

Layout-menyn hittar man överst i fönstret. Den innehåller följande kommandon:

Lägg till ark... Lägger till ett ark med flikar där en ny uppsättning arkobjekt kan visas.
Det är möjligt att lägga till nya ark i layouten även när du arbetar med ett dokument på QlikView Server.
Flytta fram ark Flyttar (fliken på) aktuellt ark ett steg åt vänster (framåt).
Flytta bak ark Flyttar (fliken på) aktuellt ark ett steg åt höger (bakåt).
Tag bort ark Raderar det aktiva arket och dess innehåll.
Välj fält... Öppnar sidan Fält i dialogen Arkegenskaper. Ett eller fler fältnamn kan väljas från listan. Markerade fält visas i standardkonfigurerade listboxar på det aktiva arket. Du ställer in listboxens specifika egenskaper genom att högerklicka på den och markera Egenskaper i flytmenyn (eller Objekt i huvudmenyn). Kommandot är inte tillgängligt när man arbetar med dokument på QlikView Server.
Nytt arkobjekt Öppnar en överlappande meny från vilken de olika arkobjekten kan skapas. När de skapas visas den motsvarande dialogen Egenskaper, där du kan konfigurera det nya objektet.
Det är möjligt att lägga till nya arkobjekt i layouten även om du arbetar med ett dokument på QlikView Server, under förutsättning att:
a) licensen är giltig
b) serverdokumentet har konfigurerats att tillåta serverobjekt
c) QlikView Server är konfigurerat att tillåta serverobjekt
Arrangera om arkobjekt Arrangerar automatiskt om arkobjekten på det aktiva arket.
Visa skymda arkobjekt Arkobjekt utanför den synliga området i QlikView-fönstret placeras tillbaka i det synliga området.
Justera/fördela Justering av arkobjekt kan bestämmas här enligt en rad olika alternativ, t.ex. Vänsterjustera, Centrera horisontellt.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view