Gå till huvudinnehåll

Indikatorer

PÅ DEN HÄR SIDAN

Indikatorer

Indikatorer är färgade punkter som ibland visas i tabeller, på flikar och i högra hörnet av statusfältet. Indikatorer finns för att påminna dig om val som har gjorts i fält som inte är tillgängliga på det ark som för ögonblicket visas. Eftersom alla ark i ett QlikView-dokument alltid är fullständigt sammanlänkade kan sådana urval mycket sannolikt påverka det som visas på det aktiva arket – även då dessa urval inte är helt uppenbara! Detta är huvudskälet till förekomsten av indikatorer.

Valindikatorer kan också visas i det övre högra hörnet av datafälten i QlikView-tabeller: tabellboxar, pivottabeller och raka tabeller. Detta är ett användbart alternativ eftersom val i tabeller i sig inte är färgkodade. Inställningen slås på och av i dialogen Användarinställningar.

Valindikatorer visas också i boxen för aktuella val och i aktuella val-fönstret för att särskilja valda och låsta värden.

Färgschema för indikatorer

Indikatorernas färger följer detta färgschema:

Grön Valda värden
Blå Låsta värden
Röd Värden i OCH-läge som inkluderas i ett bortval

Example:

BIlden visar hur olika indikatorer ser ut i aktuella val-boxen.