Gå till huvudinnehåll

Hierarkiska grupper

När flera fält bildar en naturlig hierarki skapar man lämpligen en hierarkisk grupp. Några typiska exempel på hierarkiska grupper:

Time: Year, Quarter, Month

eller:

Geography: Continent, Country, State, City

När en hierarkisk grupp används som dimension i ett diagram, kommer diagrammet att använda de första fälten i grupplistan som innehåller fler än ett valbart värde. När ett val i detta fält resulterar i att endast ett valbart fältvärde återstår, visas automatiskt nästa fält i listan, förutsatt att det innehåller mer än ett valbart värde. Om inget av fälten i listan innehåller mer än ett valbart värde, visas det sista fältet.

I det första av exemplen ovan kommer År att användas som dimension i diagrammet till dess att endast ett år är valt. Diagrammet kommer då att övergå till att visa Kvartal. Om ett enda kvartal väljs, går turen till variabeln Månad.

När val tas bort så att mer än ett fält blir tillgängligt i de övre fälten i listan, går diagrammet automatiskt uppåt i hierarkin. Man kan även åstadkomma uppflyttningen manuellt genom att klicka på ikonen i diagrammet.

Ett särskilt alternativ visas när samma hierarkiska grupp används i fler än en dimension i diagramspecifikationen. När gruppen förekommer en andra gång, flyttas det fält som används automatiskt ett steg nedåt i gruppens fältlista. Om du exempelvis skapar ett tvådimensionellt diagram där gruppen Geography ovan används som både huvuddimension och andra dimension, används Continent och Country först. Så snart en kontinent har valts, används Country och State istället.

Observera: Det är praktiskt att använda den här funktionen med naturliga hierarkier, men är det inget som hindrar att den används även i andra situationer.
Observera: Om du använder ett dimensionsuttryck som resulterar i en dataö, kan du inte navigera i hierarkin. Det beror på att en giltig hierarki krävs. I så fall behöver du anpassa uttrycket för att inkludera värdena i hierarkin.