Gå till huvudinnehåll

Fyll celler

Specifikation Specifikations-gruppen ger möjlighet att ange de fall där cellen ska fyllas.
Målkolumn Anger kolumnnumret som villkoret ska tillämpas på.
Villkor för cell... Öppnar dialogen Villkor för cell där du kan ställa in villkoret för cellen.
Fyllningstyp Här anger man strategin för hur celler ska fyllas. Använd något av värdena Ovan, Vänster, Höger eller Under.