Gå till huvudinnehåll

Filguiden: Typ – DIF

PÅ DEN HÄR SIDAN

Filguiden: Typ – DIF

Labels Om fältnamnen (kolumnrubrikerna) finns på tabellens första rad, ska denna kontroll vara inställd på Inbäddad. I DIF-formatet är det också möjligt att explicit ange fältnamn. Väljer man det ska kontrollen vara inställd på Explicit. Om tabellen inte innehåller några fältnamn ska alternativet Ingen användas.
Teckenuppsättning Här väljer man teckenuppsättning för tabellfilen. Om den önskade teckenuppsättningen inte finns i listrutan kan man välja Egen. Då öppnas dialogen Välj teckentabell där man kan välja mellan de teckenuppsättningar som finns installerade på datorn.