Gå till huvudinnehåll

Export/Exportera innehåll...

Öppnar dialogen Spara som. Här kan filnamn, sökväg och filtyp för exporterade data anges.

Filen kan sparas i något av följande format: Kommaavgränsad, Avgränsad med semikolon, Tabbavgränsad, Hypertext (HTML), XML och Excel (xls eller xlsx). Det förvalda formatet är .qvo (QlikView-Output), en tabbavgränsad fil.

Observera: När man exporterar till en qvo-fil exporteras data i det skick som de visas i QlikView-dokumentet. När man exporterar till Excel exporteras underliggande data, men formateringen görs i Excel.