Gå till huvudinnehåll

Exempel på bestämningar till aggregeringsfunktioner

PÅ DEN HÄR SIDAN

Exempel på bestämningar till aggregeringsfunktioner

Nedanstående exempel har gjorts med Sum - diagramfunktion-funktionen, men de kan tillämpas på alla aggregeringsfunktioner i diagram som stöder set-definitioner och total-kvalificeraren.

Example 1:  

Studera bilden av en rak tabell nedan. Den visar det logiska tillståndet innan val har gjorts.

I den andra och den tredje uttryckskolumnen visas samma tal på alla rader. Detta tal motsvarar den uträknade totalen i den första uttryckskolumnen.

Nu ska vi välja månaderna 1 och 2. Resultatet blir då följande:

Det tredje uttryckets resultat (femte kolumnen) förblir oförändrat eftersom set-definitionen ignorerar aktuella val. Det andra uttrycket (fjärde kolumnen) med total-kvalificeraren visar den nya totalen 10, som fortfarande motsvarar den första uttryckstotalen (tredje kolumnen).

Example 2:  

Studera den raka tabellen nedan:

I den tredje uttryckskolumnen (sum(total<Month> Val)) visas en uträknad total per månad.

I den tredje uttryckskolumnen (sum(total<Grp> Val)) visas en uträknad total per grupp.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view