Gå till huvudinnehåll

Direct Discovery

PÅ DEN HÄR SIDAN

Direct Discovery

Direct Discovery-funktionen i QlikView utvidgar de möjliga användningsscenarierna för Business Discovery, och gör det möjligt för affärsanvändare att utföra associativa analyser på större datakällor. Den ger en fullständig associativ upplevelse av QlikView ovanpå data som kommer direkt från större externa datakällor och gör att användarna kan kombinera sådana stora datamängder med data som finns sparade i minnet.

Funktionen Direct Discovery kombinerar de associativa funktionerna i QlikView-minnesdatauppsättningen med en frågemodell där inte alla källdata laddas in direkt i QlikView-datamodellen. Det aggregerade frågeresultatet förs tillbaka till användargränssnittet så att Direct Discovery-datauppsättningen blir en del av den associativa upplevelsen. Du kan navigera både bland data i minne och i Direct Discovery-data som en enhetlig uppsättning.

Du kan skapa diagram för att analysera data från de kombinerade datauppsättningarna, göra urval i antingen data i minnet (inmemory) eller Direct Discovery-data och se associationer över dem med samma karakteristiska QlikView-färger: grönt, vitt och grått.

För att kunna använda Direct Discovery i QlikView måste du använda specialfunktioner i laddningsskriptet. Det sätt på vilket du skapar diagram från Direct Discovery-fält skiljer sig något från hur man arbetar med andra datakällor, och eftersom alla data inte hålls i minnet (inmemory) kan det uppstå prestandaproblem när stora mängder data hämtas.