Gå till huvudinnehåll

Aktuella val

PÅ DEN HÄR SIDAN

Aktuella val

I Aktuella val-fönstret listas aktuella val efter fältnamn respektive fältvärde. Fönstret ligger ovanför varje ark och hjälper dig hålla reda på urvalsstatus i dokument. I kolumnen Status används indikatorer för att skilja mellan valda och låsta värden. Den öppnas från menyn Visa eller från knappen Aktuella val i verktygsfältet.

När man högerklickar i Aktuella val när inget fält är markerat innehåller snabbmenyn följande kommandon:

Radera alla val Upphäver alla val i dokumentet.
Lås alla val Låser alla val i dokumentet.
Lås upp alla val Låser upp alla val i dokumentet.
Data Kopierar namnen på alla valda värden i dokumentet, samt namnen på fälten i vilka valen gjorts, till Urklipp.

Aktuella val-fönstret liknar ett arkobjekt på så sätt att man kan ändra dess storlek och ha den öppen medan man arbetar med sitt dokument. Den lämnas öppen när du stänger det aktuella QlikView-dokumentet, och dess innehåll ändras när du öppnar ett annat dokument. Eftersom fönstret precis som arkobjekten uppdateras dynamiskt i takt med att nya val görs, har man ständigt överblick över sina aktuella val.

Man kan ange ett maximalt antal distinkta valda värden som ska visas i Aktuella val-fönstren. Detta gör man i dialogen Användarinställningar. Om fler värden är valda, kommer de bara att anges som ’x värden av y’ för respektive fält.

Val gjorda i listboxar i OCH-läge föregås av & eller ! beroende på om det rör sig om ett val eller ett bortval.

Observera: Om du väljer i ett fält genom att använda sökning, visas söksträngen som fältvärde.