Gå till huvudinnehåll

Utvidga cellkontext

I denna dialog kan man utvidga en cells innehåll till flera celler. Ibland märker man att flera rader i en kolumn lagras i en enda cell i html-tabellen, exempelvis mellan taggarna <TD> och </TD> . En sådan cell kan utvidgas till en kolumn genom att man markerar den tagg som används som avgränsare mellan kolumnens olika rader (vanligen symbolen <BR>).

Celler att infoga Anger det antal celler som ska infogas. Normalt ska det vara inställt på 1, men om det krävs extra rader kan denna kontroll ställas in på ett högre antal.
Radvillkor Villkor för vilka rader som ska utvidgas.