Gå till huvudinnehåll

Anpassa (verktygsfält)

PÅ DEN HÄR SIDAN

Anpassa (verktygsfält)

Med hjälp av dialogen Anpassa kan användare anpassa verktygsfälten efter sina behov. (Även om detta normalt är en mycket praktisk funktion kan dokumentdesignern välja att skapa en standardinställning som används för alla dokumentets användare).

Det finns två typer av anpassningsbara verktygsfält: de som redan är definierade (namngivna) i QlikView och de som kan anpassas vid behov.

Dialogen Anpassa består av tre flikar: Verktygsfält, Kommandon och Alternativ

Verktygsfält

Denna sida innehåller en lista över tillgängliga verktygsfält och menyer. Aktivera eller avaktivera verktygsfält genom att markera motsvarande kryssruta i listan.

Ny Skapar ett nytt verktygsfält.
Byt namn Byter namn på det markerade verktygsfältet. Detta kommando är inte tillgängligt för de fem standardverktygsfälten.
Ta bort Raderar det markerade verktygsfältet. Detta kommando är inte tillgängligt för de fem standardverktygsfälten.
Återställ Återställer det markerade verktygsfältet till standardinställningar.

Kommandon

Som instruktionen på fliken Kommandon visar är det enkelt att lägga till eller ta bort i verktygsfälten. Dra helt enkelt ett menykommando från Kommandon till önskat verktygsfält, eller vice versa. Först måste verktygsfältet självklart vara inställt på visningsläge i fliken Verktygsfält. På fliken Kategorier kan man begränsa antal kommandon i listan till innehållet i en enda QlikView-meny i taget.

Alternativ

Fliken Alternativ innehåller ytterligare inställningar för anpassning:

I delen Personligt anpassade menyer och verktygsfält kan man ange att bara korta menyer med de mest vanliga kommandon ska användas.

Visa alltid fullständiga menyer Avaktivera alternativet om kortare menyer med endast de mest vanliga kommandona ska användas.
Visa fullständiga menyer efter ett kort uppehåll
Aktivera detta alternativ när korta menyer används så att den kompletta menyn visas efter en stunds hovring.
Återställ användningsinformation för menyer och verktygsfält Denna åtgärd tar bort kommandona som använts i programmet och återställer standarduppsättningen av synliga kommandon i menyer och verktygsfält. Fasta anpassningar tas inte bort.

Följande visningsalternativ har grupperats under Övriga:

Stora ikoner Ikonerna i verktygsfältet ritas i dubbel storlek för förbättrad läsbarhet.
Visa knappbeskrivningar Slår på eller slår av knappbeskrivningarna.
Visa kortkommandon i knappbeskrivningar Lägger till information i knappbeskrivningarnas popup-text.
Menyanimeringar: Inställningen påverkar hur menyer (och undermenyer) öppnas. Utöver Systemstandard kan ett antal anpassade animeringar väljas i listan.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view