Gå till huvudinnehåll

Diagram

PÅ DEN HÄR SIDAN

Diagram

Diagram och tabeller är arkobjekt som kan visa värden på ett komprimerat och överskådligt sätt. Här kan man t.ex. se hur pengar är fördelade på år, månad, kontonummer m.m., alltså sammanställa flera fält.

Diagram och tabeller kan ställas in så att de antingen visar antal förekomster olika värden i ett fält, eller en beräknad entitet, t.ex. summan av möjliga värden i ett fält. I båda fallen måste ett fält väljas som x-axel: detta fält kommer sedan att stå som etikett för de olika sektorerna i cirkeldiagrammet, staplarna i stapeldiagrammet och raderna i pivottabellen etc.

Tillgängliga diagramtyper

Du kan välja mellan följande diagramtyper: stapeldiagram, cirkeldiagram, kombinationsdiagram, X-Y-diagram, linjediagram, polärdiagram, rutnätsdiagram, mätare, blockdiagram, trattdiagram, pivottabell, raka tabeller och mosaikdiagram.

Stapeldiagram

Cirkeldiagram

Kombinationsdiagram

X-Y-diagram

Linjediagram

Polärdiagram

Rutnätsdiagram

Mätare

Blockdiagram

Trattdiagram

Pivottabell

Rak tabell

Mosaikdiagram

Det finns två huvudtyper av diagram i QlikView. Den första typen, graf-diagrammen, består av stapel-, linje-, kombinations-, cirkel-, X-Y-, polär-, rutnäts-, block-, mosaik- och mätare. Den andra huvudtypen, tabelldiagram, består av raka tabeller och pivottabeller. Tabelldiagrammen visas som tabeller med celler i kolumner och rader. Observera att tabellboxar trots sina många likheter med tabelldiagram är en specifik typ av arkobjekt.

Grafdiagram

I stapeldiagrammet visas några av de vanligaste delarna i ett graf-diagram i QlikView:

Användaren kan ofta ändra på de olika delarnas placering.

Flytta och ändra storlek på diagramkomponenter

Tabelldiagram

I pivottabellen ovan visas några av de vanligaste delarna i ett tabelldiagram i QlikView.