Gå till huvudinnehåll

Diagramtext

Text

Ange en text som ska visas i diagrammet. Texten kan definieras som en dynamisk formel för dynamisk uppdatering. Klicka på knappen ... för att öppna dialogen Redigera uttryck om du behöver utrymme för att redigera längre formler eller skriva text på flera rader.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Teckensnitt Öppnar teckensnittsdialogen där du kan ange textens teckensnitt.
Överst Lägger texten överst när diagrammet ritas.
Bakgrund

Här ställer du in diagrammets bakgrund.
Genomskinlig
Med detta alternativ visas endast själva texten. Arkobjekt som täcks av texten kommer att vara fullt synliga.
Fast
Med detta alternativ kan du välja en bakgrundsfärg genom att klicka på knappen Färg till höger om alternativet.
Beräknad
Bakgrundsfärgen kan beräknas dynamiskt utifrån ett uttryck. Uttrycket måste vara en giltig färgrepresentation, som kan skapas med hjälp av programmets färgfunktioner. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgrepresentation, returneras svart.

Färgfunktioner

Vinkel (grader) Anger textens vinkel. 0 till 360 grader är tillåtet. Standardinställningen är 0.
Justering Anger hur texten ska justeras horisontellt mot sin bakgrund.