Gå till huvudinnehåll

STEYX - diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

STEYX - diagramfunktion

STEYX() returnerar det aggregerade standardfelet vid prediktering av y-värden för varje x-värde i en linjär regression som ges av en serie koordinater som motsvaras av parvisa tal i de uttryck som ges av y_value och x_value.

Syntax:  

STEYX([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value)

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
y_value Uttrycket eller fältet som innehåller intervallet av kända y-värden som ska mätas.
x_value Uttrycket eller fältet som innehåller intervallet av kända x-värden som ska mätas.
SetExpression Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

Definiera aggregeringens omfattning

Limitations:  

Uttrycket får inte innehålla aggregeringsfunktioner, förutom om dessa inre aggregeringar innehåller kvalificeraren TOTAL. För mer avancerade nästlade aggregeringar kan man behöva använda den avancerade aggregeringsfunktionen Aggr i kombination med beräknade dimensioner.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Bygg sedan en rak tabell med KnownY och KnownX som dimension och Steyx(KnownY,KnownX) som mått.

Totals ska vara aktiverat i tabellens egenskaper.

Exempel Resultat

Trend:

LOAD * inline [

Month|KnownY|KnownX

Jan|2|6

Feb|3|5

Mar|9|11

Apr|6|7

May|8|5

Jun|7|4

Jul|5|5

Aug|10|8

Sep|9|10

Oct|12|14

Nov|15|17

Dec|14|16

] (delimiter is '|');

Resultatet av STEYX(KnownY,KnownX)-beräkningen är 2,071 (om talformatet är inställt på tre decimaler.)