Gå till huvudinnehåll

Kurtosis - diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

Kurtosis - diagramfunktion

Kurtosis() finner kurtosis av dataintervallet aggregerat i uttrycket eller fältet itererat över diagrammets dimensioner.

Syntax:  

Kurtosis([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

Definiera aggregeringens omfattning

Limitations:  

Uttrycket får inte innehålla aggregeringsfunktioner, förutom om dessa inre aggregeringar innehåller kvalificeraren TOTAL. För mer avancerade nästlade aggregeringar kan man behöva använda den avancerade aggregeringsfunktionen Aggr i kombination med beräknade dimensioner.

Examples and results:  

Type Value                                      
Comparison 2 27 38 31 1 19 1 34 3 1 2 3 2 1 2 1 3 29 37 2
Observation 35 40 12 15 21 14 46 10 28 48 16 30 32 48 31 22 12 39 19 25
Exempel Resultat
Kurtosis(Value)

Om du har en tabell med dimensionen Type och måttet Kurtosis(Value) och Totalvärden visas för tabellen och talformatet är inställt på 3 signifikanta siffror är resultatet 1,252. För Comparison är det 1,161 och för Observation är det 1,115.

Kurtosis(TOTAL Value)) 1.252 för alla värden för Type, eftersom TOTAL-kvalificeraren innebär att dimensionerna ignoreras.

Data som används i exempel:

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');