Gå till huvudinnehåll

Fractile - diagramfunktion

Fractile() finner det värde som motsvarar den inklusiva fraktilen (kvantilen) av aggregerade data i det intervall som ges av uttrycket itererat över diagrammets dimensioner.

Tips: Med FractileExc - diagramfunktion kan du beräkna den exklusiva fraktilen.

Syntax:  

Fractile([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr, fraction)

Return data type: numeriska

Funktionen returnerar värdet som motsvarar rangordningen enligt definitionen rank = fraction * (N-1) + 1, där N är antalet värden i expr. Om rank inte är ett heltal görs en interpolering mellan de två närmaste värdena.

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska användas vid beräkning av fraktilen.
fraction Ett tal mellan 0 och 1 som motsvarar den fraktil (kvantil uttryckt som bråkdel) som ska beräknas.
SetExpression Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

By using TOTAL [<fld {.fld}>], where the TOTAL qualifier is followed by a list of one or more field names as a subset of the chart dimension variables, you create a subset of the total possible values.

Limitations:  

Uttrycket får inte innehålla aggregeringsfunktioner, förutom om dessa inre aggregeringar innehåller kvalificeraren TOTAL. För mer avancerade nästlade aggregeringar kan man behöva använda den avancerade aggregeringsfunktionen Aggr i kombination med beräknade dimensioner.

Examples and results:  

Customer Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Astrida 46 60 70 13 78 20 45 65 78 12 78 22
Betacab 65 56 22 79 12 56 45 24 32 78 55 15
Canutility 77 68 34 91 24 68 57 36 44 90 67 27
Divadip 57 36 44 90 67 27 57 68 47 90 80 94
Exempel Resultat
Fractile(Sales, 0.75)

Om du har en tabell med dimensionen Customer och måttet Fractile([Sales]) är resultatet 71.75 om Totalvärden visas. Detta är punkten i värdefördelningen för Sales som 75 % av värdena faller under.

Fractile(TOTAL Sales, 0.75)) 71.75 för alla värden för Customer, eftersom TOTAL-kvalificeraren innebär att dimensionerna ignoreras.
Fractile(DISTINCT Sales, 0.75) 70 som totalvärde, eftersom DISTINCT-kvalificeraren innebär att endast unika värden i Sales för varje Customer utvärderas.

Data som används i exempel:

Monthnames: LOAD *, Dual(MonthText,MonthNumber) as Month INLINE [ MonthText, MonthNumber Jan, 1 Feb, 2 Mar, 3 Apr, 4 May, 5 Jun, 6 Jul, 7 Aug, 8 Sep, 9 Oct, 10 Nov, 11 Dec, 12 ]; Sales2013: Crosstable (MonthText, Sales) LOAD * inline [ Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22 Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15 Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27 Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94 ] (delimiter is '|');