Gå till huvudinnehåll

RangeSum - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

RangeSum - skript- och diagramfunktion

RangeSum() returnerar summan av ett intervall med värden. Alla icke-numeriska värden behandlas som 0, till skillnad från +-operatorn.

Syntax:  

RangeSum(first_expr[, Expression])

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argumentet hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig själva returnerar ett intervall av värden.

Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska läggas ihop.
Expression Valbara uttryck eller fält som innehåller ytterligare data som ska läggas ihop. Flera ytterligare uttryck kan användas.

Limitations:  

RangeSum-funktionen behandlar alla icke-numeriska värden som 0, till skillnad från +-operatorn.

Examples and results:  

Exempel Resultat
RangeSum (1,2,4)

Returnerar 7

RangeSum (5,'abc') Returnerar 5
RangeSum (null( ))

Returnerar 0

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, Rangesum(Field1,Field2,Field3) as MyRangeSum INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeSum för varje post i tabellen.
RangeID MyRangeSum
1 21
2 12
3 18
4 38
5 19
6 15

Exempel med uttryck:

RangeSum (Above(MyField,0,3))

Returnerar summan av de tre värdena för MyField): från den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden. Om du anger det tredje argumentet som 3 returnerar Above()-funktionen tre värden, där det finns tillräckligt med rader ovanför, vilka används som indata för RangeSum()-funktionen.

Data som används i exempel:

Tips: Inaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
MyField RangeSum(Above(MyField,0,3))
10 10

2

12
8 20
18 28
5 31
9 32

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;