Gå till huvudinnehåll

RangeMode - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

RangeMode - skript- och diagramfunktion

RangeMode() finner det vanligast förekommande värdet (lägesvärdet) i uttrycket eller fältet.

Syntax:  

RangeMode(first_expr {, Expression})

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argumentet hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig själva returnerar ett intervall av värden.

Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Limitations:  

Om mer än ett värde är lika vanligt förekommande, returneras NULL.

Examples and results:  

Exempel Resultat
RangeMode (1,2,9,2,4)

Returnerar 2

RangeMode ('a',4,'a',4)

Returnerar NULL

RangeMode (null( ))

Returnerar NULL

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMode(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMode INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeMode för varje post i tabellen.
RangeID MyRangeMode
1 -
2 -
3 8
4 -
5 5
6 -

Exempel med uttryck:

RangeMode (Above(MyField,0,3))

Returnerar det vanligast förekommande värdet i de tre resultaten av MyField som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden. Om du anger det tredje argumentet som 3 returnerar Above()-funktionen tre värden, där det finns tillräckligt med rader ovanför, vilka används som indata för RangeMode()-funktionen.

Data som används i exemplet:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Tips: Inaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
MyField RangeMode(Above(MyField,0,3))
10 Returnerar 10 eftersom det inte finns några rader ovanför, så att det enskilda värdet är det vanligast förekommande.
2 -
8 -
18 -
5 -
9 -