Gå till huvudinnehåll

RangeMinString - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

RangeMinString - skript- och diagramfunktion

RangeMinString() returnerar det första värdet i textsorteringsordningen som den finner i uttrycket eller fältet.

Syntax:  

RangeMinString(first_expr[, Expression])

Return data type: sträng

Arguments:  

Argumentet hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig själva returnerar ett intervall av värden.

Argument Beskrivning
first_expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.Flera ytterligare uttryck kan användas.

Examples and results:  

Exempel Resultat
RangeMinString (1,2,4)

Returnerar 1

RangeMinString ('xyz','abc')

Returnerar 'abc'
RangeMinString (5,'abc') Returnerar 5
RangeMinString (null( ))

Returnerar NULL

Exempel med uttryck:

RangeMinString (Above(MinString(MyField),0,3))

Returnerar det första (i textsorteringsordning) av de tre resultaten av MinString(MyField)-funktionen som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.

Data som används i exempel:

Tips: Inaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
MyField RangeMinString(Above(MinString(MyField),0,3))
10

10

abc 10
8 8
def 8
xyz 8
9 9

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

'def'

'xyz'

9

] ;