Gå till huvudinnehåll

RangeCorrel - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

RangeCorrel - skript- och diagramfunktion

RangeCorrel() returnerar korrelationskoefficienten för två datauppsättningar. Korrelationskoefficienten är ett mått på förhållandet mellan datauppsättningarna.

Syntax:  

RangeCorrel(x_values , y_values[, Expression])

Return data type: numeriska

Dataserier ska anges som par (x,y). Ett exempel: för att utvärdera två serier med data, uppsättning 1 och uppsättning 2, där uppsättning 1 = 2,6,9 och uppsättning 2 = 3,8,4 skulle du skriva RangeCorrel (2,3,6,8,9,4), vilket returnerar 0,269.

Arguments:  

Argument Beskrivning
x-value, y-value Varje värde motsvarar ett enstaka värde eller ett intervall av värden som de returneras av en postöverskridande funktion med en tredje valbar parameter. Varje värde eller värdeintervall måste svara mot ett x-value eller intervall av y-values.
Expression Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Limitations:  

För att funktionen ska kunna beräknas krävs minst två uppsättningar koordinater.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden returnerar NULL.

Examples and results:  

Exempel Resultat

RangeCorrel (2,3,6,8,9,4)

Returnerar 0,269