Gå till huvudinnehåll

NumMin - skript- och diagramfunktion

Returnerar det lägsta numeriska värdet av 1 till N parametrar. Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Observera: nummin-funktionen har ersatts av RangeMin - skript- och diagramfunktion-funktionen. nummin kan användas, men det rekommenderas inte.

Syntax:  

NumMin(expr1 [ , expr2, ... exprN ])