Gå till huvudinnehåll

NumAvg

Returnerar det numeriska medelvärdet av 1 till N parametrar. Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Observera: numavg-funktionen har ersatts av RangeAvg - skript- och diagramfunktion-funktionen. numavg kan användas, men det rekommenderas inte.

Syntax:  

NumAvg(expr1 [ , expr2, ... exprN ])