Gå till huvudinnehåll

Linjär regression i tabelldiagram

PÅ DEN HÄR SIDAN

Linjär regression i tabelldiagram

Trendlinjer för linjär regression kan visas i QlikView-bitmappdiagram med hjälp av alternativet Trendlinjer på sidan Uttryck i Egenskaper diagram. Det går också att visa regressionsekvationen.

Example:  

Om du vill visa regressionsdata i t ex ett tabelldiagram måste regressionen beräknas. Aggregeringsfunktionerna linest_m (LINEST_M) och linest_b (LINEST_B) ger den önskade lutningen och y-mellanvärdena i den linjära regressionen. Aggregeringsfunktionerna LINEST_M och LINEST_B motsvaras alltid av en kontinuerlig x-axel, vilket innebär att du måste ställa in detta på fliken Axlar i diagramegenskaperna.

För att beräknas korrekt måste dessa funktioner ha hela diagramaggregeringen (uttryck itererat över dimension) som input. Detta uppnås genom att ange en avancerad aggregeringsfunktion som innehåller samma basuttryck och dimensioner som det omslutande diagrammet. Den avancerade aggregeringsfunktionen används sedan som parametrar i (LINEST)-aggregeringarna. Uttrycket (resultatet) kan till exempel se ut så här:

linest_M(total aggr(TransVal,TransID),TransID)*TransID + linest_b(total aggr(TransVal,TransID),TransID)

Only-funktionen förväntas runt alla förekomster avTransVal och TransID. LINEST-aggregeringarna ska göras med kvalificeraren TOTAL, annars beräknas regressionsparametrarna per datapunkt istället för att beräknas för hela datauppsättningen. Resultatet syns i kombinationsdiagrammet nedan där regressionen visas som ett vanligt linjeuttryck.

Observera att trendlinjen här inte är någon traditionell QlikView-trendlinje utan ett vanligt uttryck som ritas som linje. Du ser skillnaden eftersom uttryckslinjen, i motsats till en vanlig trendlinje, inte extrapoleras utanför den första och sista datapunkten.

Observera: De beräknade värdena för linjära regressioner motsvarar de som visas i en graf med en kontinuerlig axel (rekommenderas). De beräknade värdena kan skilja sig från de som visas i en graf med en diskret axel (rekommenderas inte). En kontinuerlig axel representerar beräknade värden. En diskret axel representerar visade värden. Detta innebär att NULL-värden inte inkluderas i en diskret axel.

Det här diagrammet kan konverteras till en rak tabell:

Följande uttryck används, i denna ordning:

Round(Sum(TransVal),'0.1')

Round(LINEST_M(TransVal,TransID,TransID),'0,1')

Round(LINEST_B(TransVal,TransID,TransID),'0,1')