Gå till huvudinnehåll

FieldIndex - skript- och diagramfunktion

FieldIndex() returnerar den placering som fältvärdet value har i fältet field_name (i laddningsordning).

Syntax:  

FieldIndex(field_name , value)

Return data type: heltal

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Namnet på det fält för vilket index krävs. Till exempel, kolumnen i en tabell. Måste anges som ett strängvärde. Detta innebär att fältnamnet måste omges av enkla citattecken.
value Värdet för fältet field_name.

Limitations:  

Om value inte påträffas bland fältvärdena i fältet field_name returneras 0.

Examples and results:  

I följande exempel används fältet: First name från tabellen Names.

Exempel Resultat

Lägg till exempeldata i dokumentet och kör det.

Tabellen Names är laddad, som i exempeldata,

Diagramfunktion: I en tabell som innehåller dimensionen First name lägger du till följande som mått:

 

FieldIndex ('First name','John')

1, eftersom ”John” visas först i laddningsordningen för fältet First name. Observera att John skulle visas som nummer 2 från toppen i en listbox eftersom den sorteras alfabetiskt, inte efter laddningsordning.

FieldIndex ('First name','Peter')

4, eftersom FieldIndex() returnerar endast ett värde, nämligen den första förekomsten i laddningsordningen.

Skriptfunktion: Då tabellen Names är laddad, som i exempeldata:

 

John1:

Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos

Resident Names;

MyJohnPos=1, eftersom ”John” visas först i laddningsordningen i fältet First name. Observera att John skulle visas som nummer 2 från toppen i en listbox eftersom den sorteras alfabetiskt, inte efter laddningsordning.

Peter1:

Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos

Resident Names;

MyPeterPos=4, eftersomFieldIndex() returnerar endast ett värde, nämligen den första förekomsten i laddningsordningen.

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

 

John1:

Load FieldIndex('First name','John') as MyJohnPos

Resident Names;

 

Peter1:

Load FieldIndex('First name','Peter') as MyPeterPos

Resident Names;