Gå till huvudinnehåll

ColumnNo

ColumnNo() returnerar numret på den aktuella kolumnen inom det aktuella radsegmentet i en pivottabell. Första kolumnen är nummer 1.

Syntax:  

ColumnNo([total])

Arguments:  

Argument Beskrivning
TOTAL

Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

Definiera aggregeringens omfattning

Om pivottabellen har flera horisontella dimensioner, inbegriper det aktuella radsegmentet endast kolumner som har samma värden som den aktuella kolumnen i samtliga dimensionsrader utom den rad som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.Fältens inbördes sorteringsordning för horisontella dimensioner i pivottabeller definieras helt enkelt som dimensionernas ordning uppifrån och ned.

Example:  

if( ColumnNo( )=1, 0, sum( Sales ) / before( sum( Sales )))