Gå till huvudinnehåll

Frac

PÅ DEN HÄR SIDAN

Frac

Frac() returnerar fraktioner till höger om decimalkommat för x, där x är ett reellt tal.

Fraktionens definieras så att Frac(x ) + Floor(x ) = x. Förenklat innebär detta att fraktionen av ett positivt tal är skillnaden mellan talet (x) och heltalet som föregår det.

Exempel: Fraktionen av 11,43 = 11,43 - 11 = 0,43

För ett negativt tal, till exempel -1,4, är Floor(-1.4) = -2, vilket ger följande resultat:
Fraktionen av -1,4 = 1,4 - (-2) = -1,4 + 2 = 0,6

Syntax:  

Frac(x)

Return data type: numeriska

Examples and results:  

Exempel Resultat
Frac( 11.43 )

Returnerar 0,43

Frac( -1.4 )

Returnerar 0,6

See also