Gå till huvudinnehåll

Fmod

PÅ DEN HÄR SIDAN

Fmod

fmod() är en modulofunktion som returnerar den återstående delen av divisionen av det första argumentet (dividenden) med det andra argumentet (divisorn). Resultatet blir ett reellt tal. Båda argumenten tolkas som reella tal, de behöver alltså inte nödvändigtvis vara heltal.

Syntax:  

fmod(a, b)

Return data type: numeriska

Examples and results:  

Exempel Resultat

fmod( 7,2 )

Returnerar 1

fmod( 7.5,2 )

Returnerar 1,5

fmod( 9,3 )

Returnerar 0

fmod( -4,3 )

Returnerar -1

fmod( 4,-3 )

Returnerar 1

fmod( -4,-3 )

Returnerar -1

See also

 

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view