Gå till huvudinnehåll

Div

PÅ DEN HÄR SIDAN

Div

Div() returnerar heltalsdelen av den aritmetiska divisionen av det första argumentet med det andra argumentet. Båda parametrarna tolkas som reella tal, de behöver alltså inte nödvändigtvis vara heltal.

Syntax:  

Div(integer_number1, integer_number2)

Return data type: heltal

Examples and results:  

Exempel Resultat

Div( 7,2 )

Returnerar 3

Div( 7.1,2.3 )

Returnerar 3

Div( 9,3 )

Returnerar 3

Div( -4,3 )

Returnerar -1

Div( 4,-3 )

Returnerar -1

Div( -4,-3 )

Returnerar 1

See also

 

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view