Gå till huvudinnehåll

IRR - diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

IRR - diagramfunktion

IRR() returnerar den aggregerade interna avkastningsgraden för en serie kassaflöden som motsvaras av talen i det uttryck som ges av value itererat över diagrammets dimensioner.

Dessa kassaflöden måste inte vara jämna vilket krävs för annuiteter. Kassaflödena måste dock infalla med jämna intervall (som månatligen eller årligen). Intern avkastningsgrad är den räntesats som ges vid en investering i form av betalning (negativa värden) och inkomst (positiva värden) som infaller regelbundet. För att funktionen ska kunna beräknas krävs minst ett negativt och ett positivt värde.

Syntax:  

IRR([TOTAL [<fld {,fld}>]] value)

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument Beskrivning
value Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

Definiera aggregeringens omfattning

Limitations:  

Uttrycket får inte innehålla aggregeringsfunktioner, förutom om dessa inre aggregeringar innehåller kvalificeraren TOTAL. För mer avancerade nästlade aggregeringar kan man behöva använda den avancerade aggregeringsfunktionen Aggr i kombination med beräknade dimensioner.

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Examples and results:  

Exempel Resultat
IRR(Payments)

0.1634

Betalningarna antas vara periodiska till sin natur, exempelvis månatliga.

Observera: För icke-periodiska betalningar, se XIRR-funktionen.

Data som används i exempel:

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

See also