Gå till huvudinnehåll

GetPossibleCount

GetPossibleCount() används för att hitta antalet möjliga värden i det identifierade fältet. Om det identifierade fältet innehåller urval räknas de markerade (gröna) fälten. Värden som är associerade på annat sätt (vita värden) räknas. .

För fält med urval returnerar GetPossibleCount() antalet valda (gröna) fält.

Typ av returdata: heltal

Syntax:  

GetPossibleCount (field_name)

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.

Examples and results:  

I exemplet som följer har två fält lästs in i olika listboxar, en för First name-namn och en för Initials.

Exempel Resultat

Anta att John har valts under First name.

GetPossibleCount ([Initials])

1 eftersom det finns 1 värde bland initialerna kopplade till valet, John, i First name.

Anta att John har valts under First name.

GetPossibleCount ([First name])

1 då det finns 1 val, John, i First name.

Anta att Peter har valts under First name.

GetPossibleCount ([Initials])

2 eftersom Peter är associerad med 2 värden under Initials.

Anta att inga värden är valda under First name.

GetPossibleCount ([First name])

5 då det inte finns några val och det finns fem unika värden under First name.

Anta att inga värden är valda under First name.

GetPossibleCount ([Initials])

6 då det inte finns några val och det finns sex unika värden under Initials.

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');