Gå till huvudinnehåll

GetObjectMeasure

GetObjectMeasure() returnerar måttets namn. Index är ett valfritt heltal som anger vilket mått som ska returneras.
Observera:

Du kan inte använda den här funktionen i ett diagram på följande platser: titel, underrubrik, fotnot, referenslinjeuttryck.

Syntax:  

GetObjectMeasure ([index])

Example:  

GetObjectMeasure(1)