Gå till huvudinnehåll

GetExcludedCount

GetExcludedCount() finner antalet uteslutna distinkta värden i det identifierade fältet. Uteslutna värden inkluderar alternativa (vita eller ljusgula), uteslutna och valda uteslutna (grå) fält.

Syntax:  

GetExcludedCount (field_name)

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.

Examples and results:  

I exemplet som följer har tre fält lästs in i olika listboxar – en för First name, en för Last name och en för Initials.

Exempel Resultat

Om inga värden är valda under First name.

GetExcludedCount (Initials) = 0

Det finns inga urval.

Om John är valt i First name.

GetExcludedCount (Initials) = 5

Det finns 5 uteslutna värden i Initialer med grå färg. Den sjätte cellen (JA) är vit eftersom den är kopplad till urvalet John i First name.

Om John och Peter är valda.

GetExcludedCount (Initials) = 3

John är associerat med 1 värde och Peter är associerat med 2 värden, i Initials.

Om John och Peter är valda i First name, och sedan Franc väljs i Last name.

GetExcludedCount ([First name]) = 4

Det finns 4 uteslutna värden i Förnamn med grå färg. GetExcludedCount() utvärderar för fält med uteslutna värden, inklusive alternativa och valda uteslutna fält.

Om John och Peter är valda i First name, och sedan Franc och Anderson väljs i Last name.

GetExcludedCount (Initials) = 4

Det finns 4 uteslutna värden i Initialer med grå färg. De två andra cellerna (JA och PF) är vita eller ljusgula eftersom de är associerade med urvalen John och Peter i First name.

Om John och Peter är valda i First name, och sedan Franc och Anderson väljs i Last name.

GetExcludedCount ([Last name]) = 4

Det finns 4 uteslutna värden i Initialer. Devonshire, Brown, Carr och Elliot har grå färg.

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');