Gå till huvudinnehåll

GetCurrentSelections

GetCurrentSelections() returnerar de aktuella urvalen i dokumentet.

Om alternativ används måste du ange record_sep. Om du vill ange en ny rad ställer du in record_sep till chr(13)&chr(10).

Om alla utom två värden, eller alla utom ett värde, är valda används formatet "NOT x,y" respektive "NOT y". Om du väljer alla värden och antalet värden blir högre än max_values, returneras texten ALL.

Syntax:  

GetCurrentSelections ([record_sep [,tag_sep [,value_sep [,max_values]]]])

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument Beskrivning
record_sep Avgränsaren som avgränsar posterna. Standardinställningen är <CR><LF> vilket innebär en ny rad.
tag_sep Avgränsaren som ska finnas mellan fältnamnets tagg och fältvärdena. Standarden är ': '.
value_sep Avgränsaren som avgränsar fältvärdena. ',' är standard.
max_values Det maximala antalet fältvärden som ska visas individuellt i en lista. När ett större antal värden är valt används i stället formatet 'x av y värden'. 6 är standardvärde.

Examples and results:  

I exemplet som följer har två fält lästs in i olika listboxar, en för First name-namn och en för Initials.

Exempel Resultat

Anta att John har valts under First name.

GetCurrentSelections ()

'First name: John'

Anta att John och Peter är valda under First name.

GetCurrentSelections ()

'First name: John, Peter'

Anta att John är vald under First name och JA är valt under Initials.

GetCurrentSelections ()

'First name: John; Peter

Initials: JA'

Anta att John är vald under First name och JA är valt under Initials.

GetCurrentSelections ( chr(13)&chr(10) , ' = ' )

'First name = John

Initials = JA'

Anta att du har valt alla namn utom Sue under First name och inga val under Initials.

=GetCurrentSelections(chr(13)&chr(10),'=',',',3)

'First name=NOT Sue'

Data som används i exemplet:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');