Gå till huvudinnehåll

GetCurrentField

GetCurrentField() används för att hitta det aktiva fältet i den angivna gruppen.

Syntax:  

GetCurrentField (group_name)

Typ av returdata: sträng

Arguments:  

Argument Beskrivning
group_name Namnet på den grupp som ska utvärderas.

Examples and results:  

I exemplet som följer innehåller fältet MyGroup fälten Sales och Price. Exempel

Exempel Resultat

Under förutsättning att Sales är aktivt.

GetCurrentField (MyGroup )

Sales är det aktiva fältet.