Gå till huvudinnehåll

GetObjectField

GetObjectField() returnerar dimensionens namn. Index är ett valfritt heltal som anger vilken dimension som ska returneras.

Observera:

Du kan inte använda den här funktionen i ett diagram på följande platser: titel, underrubrik, fotnot, referenslinjeuttryck.

Syntax:  

GetObjectField ([index])

Example:  

GetObjectField(1)