Gå till huvudinnehåll

GetNotSelectedCount

Denna diagramfunktion returnerar antalet icke-valda värden i fältet fieldname. Fältet måste vara i and-läge för att funktionen ska vara relevant.

Syntax:  

GetNotSelectedCount ( field_name [, include_excluded])

(Inherited)GetNotSelectedCount ( FieldName [, IncludeExcluded])

Arguments:  

Argument Beskrivning
field_name Fältet som innehåller dataintervallet som ska mätas.
include_excluded Om IncludeExcluded anges som True(), inkluderas valda värden som är exkluderade av val i andra fält. Om de är False eller utelämnade inkluderas dessa värden inte.

Example:  

GetNotSelectedCount ( Year )  

GetNotSelectedCount (Year,True())