Gå till huvudinnehåll

TextCount - diagramfunktion

TextCount() används för att aggregera antalet fältvärden som är icke-numeriska i varje diagramdimension.

Syntax:  

TextCount([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Return data type: heltal

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
SetExpression Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

Definiera aggregeringens omfattning

Examples and results:  

Customer Product OrderNumber UnitSales Unit Price
Astrida AA 1 4 16
Astrida AA 7 10 15
Astrida BB 4 9 1
Betacab BB 6 5 10
Betacab CC 5 2 20
Betacab DD     25
Canutility AA     15
Canutility CC     19
Divadip AA 2 4 16
Divadip DD 3   25
Exempel Resultat
TextCount([Product])

10, eftersom alla 10 fält i Product är text.

Observera: "0" räknas som ett värde och inte som en tom cell. Om ett värde aggregeras till 0 för en dimension kommer den dimensionen dock inte att tas med i diagram.
TextCount([OrderNumber]) 3 eftersom tomma celler räknas. Du kan använda detta för att kontrollera att inga numeriska fält har fått textinnehåll

Data som används i exemplet:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|1|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|||| 25

Canutility|AA|||15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');