Gå till huvudinnehåll

ARGB

ARGB() används i uttryck för att ange eller utvärdera färgegenskaperna hos ett diagramobjekt där färgen definieras med en röd komponent r, en grön komponent g och en blå komponent b, med en alfafaktor (opacitet) på alpha.

Syntax:  

ARGB(alpha, r, g, b)

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
alpha Genomskinlighet i intervallet 0-255. 0 är helt genomskinligt. 255 är helt ogenomskinligt.
r, g, b Röda, gröna och blå komponentvärden. En färgkomponent med värdet 0 motsvarar ingen påverkan och värdet 255 motsvarar full påverkan.
Observera: Alla argument måste vara uttryck som resulterar i heltal i intervallet 0 till 255.

Om den numeriska komponenten tolkas och formateras i hexadecimal notation blir det lättare att se värdena på färgkomponenterna.Exempelvis har ljusgrön numret 4 278 255 360, som i hexadecimal notation är FF00FF00.De första två positionerna "FF" (255) anger alpha-faktorn.De följande två positionerna ”00” visar mängden för röd, därpå följande två positioner ”FF” visar mängden för grön och de sista två positionerna ”00” visar mängden för blå.