Gå till huvudinnehåll

Typer av bokmärken

Det finns olika typer av bokmärken:

Dokumentbokmärken lagras inne i qvw-dokumentet. De är alltid tillgängliga för alla som öppnar dokumentet lokalt eller från en QlikView Server.
Användarbokmärken Användarbokmärken lagras separat i användarens dator. De är bara tillgängliga för den användare som skapade dem på just den dator där de skapades. Om dokumentet flyttas eller döps om förlorar man alla personliga bokmärken som är knutna till det.
Personliga serverbokmärken Delade serverbokmärken är endast tillgängliga när man arbetar med ett dokument på QlikView Server, och endast för autentiserade användare. De förvaras i ett lager på servern och är tillgängliga för användaren från alla datorer där denne autentiserats.
Delade serverbokmärken Delade serverbokmärken är endast tillgängliga när man arbetar med ett dokument på QlikView Server, och endast för autentiserade användare. En användare som har skapat ett personligt serverbokmärke kan ange att det ska kunna delas med andra användare. Då blir de tillgängliga för andra användare. Precis som personliga serverbokmärken lagras delade serverbokmärken i ett lager på servern.
Temporära bokmärken skapas av QlikView när vissa funktioner används, till exempel Skicka med bokmärke som länk och länkade dokument. De är endast tillgängliga när man arbetar med ett dokument på QlikView Server, och endast för autentiserade användare.
Observera: Om du gör ändringar i datamodellen kan befintliga bokmärken sluta fungera, även om du behåller samma fältnamn. Till exempel om du aktiverar alternativet Alltid ett valt värde i listboxar med egenskaper.