Gå till huvudinnehåll

Bokmärken-verktygsfältet

Verktygsfältet Bokmärken innehåller en nedrullningsbar lista över dokumentets alla bokmärken och erbjuder alltså ett alternativt sätt att växla mellan bokmärken. När ett bokmärke har valts kommer det att visas i listrutan till dess att val eller variabelvärden ändras.

Lägg till bokmärke Sparar det aktuella valet som ett bokmärke.
Tag bort bokmärke Tar bort det markerade bokmärket i listrutan.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view