Gå till huvudinnehåll
Varningar

PÅ DEN HÄR SIDAN

Varningar

Skapa varningar

Det enklaste sättet att definiera en varning är att använda Guiden Varningar. Den öppnas från menyn Verktyg. Varningar kan också skapas och skötas via dialogen Varningar som öppnas via menyn Verktyg. Varningar sparas som en del av QlikView-dokumentet. Varningar kan bara skapas i och utlösas från Windows-versioner av QlikView (inte från Ajax-klienter).

Använda varningar

QlikView-varningar kan utlösas på tre olika sätt:

  1. Automatiskt i QlikView-layouten när det är sannolikt att dokumentets data har ändrats, dvs. när dokumentet har öppnats, när skriptet har exekverats eller när kommandot Reducera Data har körts.
  2. Manuellt från ett makro via speciella Automation API:er. Se QlikViews API-guide för detaljer.
  3. Externa program som kör QlikView i batch-läge har ett speciellt Automation API för att få tillbaka en lista över de varningar som har utlösts i ett visst sammanhang.

Händelsekedjan när en varning utlöses kan se ut som följer:

Varningar kan fördröjas när de har utlösts - tills en ändring sker. Det kan exempelvis vara irriterande att varenda gång du öppnar ett dokument bli påmind om att budgetmålen har nåtts. I dessa fall väljer man att ställa in att varningen bara utlöses en gång, och därefter skjuts upp tills nästa månad.

Som framgår av flödesschemat sätter varje utlöst varning igång en rad logiska processer i QlikView-dokumentet. QlikView brukar exempelvis göra följande:

  1. Utföra den handling som varningen ska utlösa.
  2. Beräkna villkorets uttrycksvärde.
  3. Återställa det ursprungliga valet.

Den tid som krävs för att genomföra åtgärd 1 och 3 motsvarar självfallet den normala “klicktiden“ om valen tillämpats interaktivt. Den tid som krävs för åtgärd 2 är den samma som om uttrycket exempelvis hade funnits i ett arkobjekt. Detta sammantaget kan tidsåtgången för att kontrollera en varning bli ganska omfattande om det rör sig om stora dokument. Detta har inte så stor betydelse om det gäller enstaka varningar vid när man öppnar eller laddar dokument. Man ska dock vara försiktig och inte ha alltför många varningar som utlöses via makron - det kan göra dokumentet trögt att köra.

Öppnar dialogen Varningar där alla QlikView-varningar skapas och underhålls.

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com