Gå till huvudinnehåll

Lager

I denna dialog ser du en lista över de objekt, dimensioner, uttryck och bokmärken som används i dokumentet. Med objekt och bokmärken kan du filtrera och sortera listan med hjälp av de två listrutorna överst.

Filteralternativ (objekt och bokmärken)

Visa poster som jag har skapat (standard) Visa endast objekt eller bokmärken som du har skapat som användarelement på servern.
Visa delade element Visa endast objekt eller bokmärken som har delats av en annan användare.
Visa dokumentelement Visar endast objekt eller bokmärken som skapas i QlikView-dokumentet. Element som har skapats i WebView-utvecklarläget i QlikView räknas också som dokumentelement.
Visa alla element Visar alla objekt eller bokmärken.

Sorteringsalternativ (objekt och bokmärken)

Du kan sorter listan efter namn, typ, ägare eller datum.

Objekt

En lista över alla objekt i dokumentet. Klicka och dra ett objekt från listan till arket för att skapa en kopia av objektet. Genom att klicka på öppnar du egenskapsdialogen för objektet. Klicka på för att ta bort alla förekomster av objektet från dokumentet. Frågetecknet överst i listan öppnar en liten hjälpdialog.

Dimensioner

En lista över alla dimensioner som används i dokumentet. Härifrån kan du dra en dimension till ett befintligt objekt och ändra på befintliga dimensioner, lägga till det som en ny dimension, ändra ett uttryck eller lägga till det som ett nytt uttryck.

Uttryck

En lista över alla uttryck som används i dokumentet. Härifrån kan du dra en dimension till ett befintligt objekt och ändra på befintliga dimensioner, lägga till det som en ny dimension, ändra ett uttryck eller lägga till det som ett nytt uttryck.

Bokmärken

En lista över alla bokmärken som används i dokumentet. Klicka på ett av bokmärkena för att tillämpa det. Genom att klicka på öppnar du egenskapsdialogen för objektet. Klicka på för att ta bort alla förekomster av objektet från dokumentet. Frågetecknet överst i listan öppnar en liten hjälpdialog. För att kunna komma åt ett delat bokmärke måste det läggas till från Lagret. Från Lagret väljer du Redigera och markerar Visa i mina favoriter.