Fönster-meny

Fönster-menyn hittar man överst i fönstret. Den innehåller följande kommandon:

Överlappande Lägger fönstren så att de överlappar varandra.
Sida vid sida Arrangerar de öppnade dokumenten så att de ligger sida vid sida.
Ordna ikoner Ordnar ikoner längst ner i fönstret.
Tillgängliga dokument Visar en expanderad lista (över 10) över öppna QlikView-dokument samt ger ytterligare dokumentinformation. När man väljer ett av de listade dokumenten görs det till aktivt fönster.